Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym

Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym (2-KRK-PEPMDWP-Z2)

II stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Instytut Studiów Edukacyjnych od lat znajduje się w czołówce rankingów studiów pedagogicznych kształcących nauczycieli. ISE dokłada wszelkich starań, by studenci, zdobywając najlepsze kwalifikacje, zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną, jak również i praktyczną. Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach: w postaci tradycyjnych wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, podczas których wnikliwie analizowane są problemy współczesnej pedagogiki. Zajęcia w ISE to również praktyczne warsztaty. Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju debatach, sympozjach, na których mogą zaprezentować wyniki swoich badań oraz podejmują liczne dyskusje naukowe. Na sympozjach naukowych często zaszczycają nas swoją obecnością znakomici goście – profesorowie, pisarze oraz inne powszechnie znane i szanowane osoby uważane za autorytety pedagogiki. Instytut współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Organizowane są międzynarodowe obozy naukowe oraz wspólne warsztaty. Studenci mają możliwość w ramach Erasmusa kontynuować naukę w krajach Unii Europejskiej. Studenci podczas swojej nauki mają możliwość odbycia wielu ciekawych praktyk zawodowych w przedszkolach, szkołach, żłobkach i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, podczas których doskonalą swój przyszły warsztat pedagogiczny.

 Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym

Utworzenie studiów magisterskich (2-letnich) specjalności Pedagogika małegoz wychowaniem przedszkolnym wiąże się z oczekiwaniami studentów i nauczycieli, którzy ukończyli studia I stopnia. Polityka państwa zmierza do organizowania sieci instytucji żłobkowych i przedszkolnych wychodząc naprzeciw młodym matkom pracującym oraz wspomaganie rodzin w rozwoju i wychowaniu dziecka. Praca z dziećmi w okresie żłobkowym i przedszkolnym wymaga odpowiedniego przygotowania i uzyskania pełnych kompetencji społecznych, pedagogicznych, badawczych. Absolwent uzyska uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie. Zostanie wyposażony w wiedzę interdyscyplinarną oraz niezbędne kompetencje w zakresie rozwoju i wychowania dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Absolwent zdobywa innowacyjną wiedzę opartą na najnowocześniejszych badaniach europejskich i Stanów Zjednoczonych, które dotyczą możliwości rozwojowych dziecka, funkcjonowania mózgu, stymulowania ukrytych zdolności. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców z dziedziny psychologii, medycyny, neurodydaktyki, socjologii i pedagogiki przedszkolnej oraz żłobkowej. 

Wybrane przedmioty realizowane podczas studiów

Pedagogika przedszkolna,
Współczesne tendencje w pedagogice dzieciństwa,
Ekspresja teatralna w pracy z dziećmi,
Choroby układu nerwowego u dzieci,
Środowisko lokalne w pracy z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym,
Diagnoza i praca z dzieckiem zdolnym,
Prawo rodzinne i opiekuńcze,
Profilaktyka zdrowotna,
Ekspresja plastyczna i muzyczna.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent po uzyskaniu pełnych uprawnień nauczycielskich ma możliwość podjęcia pracy:

 • w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego,
 • w żłobkach i innych formach opieki i edukacji małego dziecka,
 • ma możliwości organizowania indywidualnych form opieki i wychowania małego dziecka,
 • ma możliwości organizacji żłobka lub przedszkola prywatnego.

Absolwent posiada kompetencje w zakresie:

 • poszukiwania, analizowania najnowszej literatury dotyczącej rozwoju dzieci,
 • prowadzenia badań dzieci, środowisk wychowawczych,
 • diagnozowania i organizowania procesu rozwojowego w żłobku i przedszkolu,
 • odkrywania i stymulowania zdolności dzieci,
 • wykorzystywania światowych systemów procesu rozwojowego,
 • dysponowania praktycznymi umiejętnościami w pracy z małymi dziećmi okresu przedszkolnego,
 • posiada szeroki wachlarz kompetencji twórczych,
 • współdziałania z rodzicami i innymi podmiotami środowiska lokalnego.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym można uzyskać w sekretariacie Instytutu Studiów Edukacyjnych:
ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole
tel. (77) 452 73 33

Sekterarz:
dr Grzegorz Kozdraś
e-mail: grzegorz.kozdras@uni.opole.pl

dyżury:

od 10.07.2018 do 28.07.2018 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00

od 03.09.2018 do 26.09.2018 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

od 30.07.2017 do 31.08.2018 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z pedagogiki

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskał kwalifikacje nauczycielskie i pedagogiczne do pracy w różnego typu placówkach wychowania przedszkolnego oraz żłobkach.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl