Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika medialna z edukacją artystyczną

Pedagogika medialna z edukacją artystyczną (2-KRK-PEPMEA-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z pedagogiki

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe, na których podst. kwalifikowania stanowi posiadanie wykszt. wyższego magisterskiego w określonej dziedzinie nauki

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskuje na bazie studiów I i II stopnia ( licencjackich i magisterskich) przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy w różnych typach instytucji oświatowo – kulturalnych między innymi Domy Kultury, świetlice kulturalno – oświatowe w szkołach do prowadzenia zajęć kreatywnych, medialnych oraz do różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych. Po odbyciu stażu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ma prawo do awansu zawodowego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl