Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (2-KRK-PEPPDZ-Z2)

II stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z pedagogiki

Dalsze studia:

może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego w określonej dziedzinie nauki

Uprawnienia zawodowe:

1.Absolwent posiada kwalifikacje do pracy jako szkolny doradca zawodowy, a także w innych instytucjach rynku pracy, agencjach zatrudnienia (agencjach pośrednictwa pracy, agencjach doradztwa zawodowego, agencjach pracy tymczasowej), instytucjach szkoleniowych, instytucjach dialogu społecznego, i w instytucjach partnerstwa lokalnego. 2.Absolwent posiada uprawnienia do udzielania informacji o zawodach, o rynku pracy i możliwościach szkolenia i kształcenia. Absolwent jest przygotowany do udzielania porad z wykorzystaniem standardowych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych. Absolwent posiada kwalifikacje do kierowania na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu lub kierunku szkolenia. Absolwent posiada znajomość zagadnień ułatwiających inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy. 3.Absolwent posiada kompetencje specjalistyczne w zakresie: • udzielania bezrobotnym i osobom poszukującym pracy indywidualnych i grupowych porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia. • udzielania indywidualnych i grupowych informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia. • wykonywania badań zainteresowań i uzdolnień z wykorzystaniem standardowych metod. • opracowywania diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału badawczego. • gromadzenia, opracowywania i aktualizowania informacji o zawodach (stanowiskach pracy), możliwościach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy. • prowadzenia dokumentacji osób zgłaszających się po poradę do doradcy zawodowego. • utrzymywania stałej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, innymi instytucjami rynku pracy oraz organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego. • udzielania informacji i doradztwo pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych oraz dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia. • badania jakości i kontroli skuteczności wykonania usług doradczych.

Standardy nauczania

“Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego” z dnia 12.04.2012.”

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl