Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką

Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką (2-KRK-PEPTO-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z pedagogiki

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskuje na bazie studiów licencjackich i uzupełniających magisterskich przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy w poradniach pedagogiczno – psychologicznych, ośrodkach terapeutycznych w placówkach edukacyjnych jako nauczyciel wspomagający oraz do szkół specjalnych. Posiada kompetencje: - poznawcze – gruntowną wiedzę z zakresu obowiązującego standardu oraz przedmiotów specjalistycznych, - diagnostyczne – rozpoznawanie deficytów, zaniedbań oraz czynników środowiskowych, - terapeutyczne – organizowanie, opracowanie i realizowanie zajęć i programów niwelujących deficyty, - nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26. 04. 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12. 04. 2012.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26. 04. 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12. 04. 2012.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl