Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką

Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką (2-KRK-PETO-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat z pedagogiki

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie w zakresie: - pracy w klasach integracyjnych i placówkach specjalnych jako nauczyciel wspomagający, - pracy terapeutycznej w różnych ośrodkach terapeutycznych, poradniach i świetlicach, - pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, - do prowadzenia zajęć terapeutycznych w szkole i innych placówkach. Absolwent specjalności otrzymał: - gruntową wiedzę i kompetencje organizacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne, - organizowania różnorodnych form terapii dzieci i młodzieży, - organizowanie szeroko pojętej działalności profilaktycznej i terapeutycznej, - tworzenia i realizowania programów profilaktycznych, terapeutycznych i wyrównawczych - posiada umiejętności współpracy z domem rodzinnym i środowiskiem

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26. 04. 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12. 04. 2012.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl