Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika - zarządzanie i komunikacja w instytucji

Pedagogika - zarządzanie i komunikacja w instytucji (2-KRK-PEZK-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat z pedagogiki

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia uzupełniające magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykszt. wyższego na poziomie licencjackim

Uprawnienia zawodowe:

1. Absolwent posiada kwalifikacje: Absolwent jest przygotowany do kompleksowego, nowoczesnego i sprawnego zarządzania zarówno informacją i jej obiegiem wewnątrz instytucji, jak i zasobami w instytucji, prowadzenia poprawnego procesu komunikowania instytucji z podmiotami zewnętrznymi i mediami. Absolwent jest przygotowany do zarządzania informacją i wiedzą w instytucji lub organizacji. Posiada wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji i potrafi diagnozować procesy komunikacyjne oraz kryzysowe w instytucji. Absolwent zna wartość sprawnego i nowoczesnego zarządzania, komunikacji zarówno interpersonalnej, instytucjonalnej i międzyinstytucjonalnej, a także zagadnienia z dziedziny pedagogiki umożliwiające pracę w placówkach edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych i społecznych. 2.Absolwent posiada uprawnienia do • przygotowywania ocen i analiz stanu komunikowania w instytucji. • zgłaszania wniosków dotyczących braków organizacyjnych i komunikacyjnych dla konkretnych stanowisk pracy. • oceniania ryzyka zaburzeń w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej instytucji • nadzorowania i koordynowania pracy zespołu pracowników • kształtowania pozytywnej kultury pracy w instytucji • koordynowania sposobów pozyskiwania wiedzy i jej przepływu w instytucji • koordynowania współpracy z interesariuszami zewnętrznym instytucji • podejmowania współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki zarządzania w instytucji 3.Absolwent posiada kompetencje specjalistyczne w zakresie: • zróżnicowany poziom zastosowań umiejętności i wiedzy z współczesnej komunikacji określający relacje interpersonalne • konstruowania programów zarządzania i obiegu informacji w instytucji • umiejętność kształtowania rozwoju pracowników, samorozwoju i samorealizacji • eliminacji ewentualnych błędów w komunikowaniu • umiejętność poprawnego używania języka w kontaktach • stosowania reklamy i kryptoreklamy swojej organizacji • umiejętności negocjacyjne i mediacyjne z partnerami

Standardy nauczania

“Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego” z dnia 12.04.2012.”

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl