Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika kulturalno-oświatowa

Pedagogika kulturalno-oświatowa (2-KRK-PKO-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z pedagogiki

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie i na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego w określonej dziedzinie

Uprawnienia zawodowe:

1. Absolwent posiada kwalifikacje (ma przygotowanie pedagogiczne) do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, 2. Absolwent posiada uprawnienia do pracy zawodowej w instytucjach oświatowych, kulturalnych oraz rekreacyjno-rozrywkowych sektora publicznego i prywatnego (domy kultury, świetlice, galerie, kluby, centra kultury i rozrywki, muzea, kina, teatry, filharmonie, przedsiębiorstwa rozrywkowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, media oraz agencje reklamowe). Jest kompetentny w zakresie diagnozowania społecznego, jak również tworzenia i realizowania projektów kulturalnych i oświatowych w środowisku. Posiada umiejętności w zakresie kierowania instytucjami kulturalno-oświatowymi. Potrafi uprzystępniać zagadnienia związane ze sztuką, upowszechniać działalność kulturalną w różnych środowiskach. Potrafi organizować czas wolny dzieci, młodzieży i dorosłych - w tym osób „trzeciego wieku”. 3. Absolwent posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie: a. organizowania lokalnego życia społeczno-oświatowego i kulturalnego, b. badania i diagnozowania potrzeb kulturalnych i instytucji kultury, c. organizacji działalności kulturalno-oświatowej na poziomie samorządowym i państwowym d. kierowania zmianami społeczno – kulturalnymi w środowisku lokalnym, e. zarządzania instytucjami kultury i organizacjami trzeciego sektora, f. tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych i kulturalnych, g. przygotowania do uczestnictwa w kulturze dzieci młodzieży i dorosłych, h. prowadzenia zajęć artystycznych w placówkach pozaszkolnych, i. organizacji i aktywizacji lokalnych sił społecznych, j. tworzenia alternatywnych grup artystycznych w wybranych dziedzinach sztuki, k. zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, pozyskiwania finansów na działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną.

Standardy nauczania

“Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego” z dnia 12.04.2012.”

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl