Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Politologia > Politologia, stacjonarne II stopień

Politologia, stacjonarne II stopień (12-PRK-PO-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

 Politologia II stopnia to studia skierowane do świadomych ludzi, szukających wszechstronnego, interdyscyplinarnego wykształcenia, pozwalającego na lepsze zrozumienie otaczającego nas świata oraz dające duże możliwości zatrudnienia po studiach. Studia magisterskie na kierunku Politologia kształtują analityczne myślenie oraz rozwijają i pogłębiają zdolności poznawcze. Na tych studiach nauczysz się, jak zdobywać i w sposób pogłębiony analizować informacje, zjawiska społeczne i polityczne. Dzięki zajęciom prowadzonym w oparciu o analizę problemową, udoskonalisz swoje zdolności komunikacyjne oraz nauczysz się zarządzania zespołami. Wybierając jeden z trzech modułów, sam decydujesz w której dziedzinie będziesz się specjalizować. Do wyboru oferujemy moduły kształcenia:

·Regionalizm i samorząd – poznasz specyfikę regionów, ich charakter polityczny, ekonomiczny i  społeczny oraz miejsce na politycznych mapach w skali kraju i Unii Europejskiej;

·Bezpieczeństwo międzynarodowe – specjalność przeznaczona dla wszystkich, który interesują się zagrożeniami bezpieczeństwa współczesnego świata. Dowiesz się m.in. o roli geopolityki i technologii w zapewnieniu bezpieczeństwa, jak również będziesz doskonalić zdolności analityczne i prognostyczne w dziedzinie bezpieczeństwa

·Międzynarodowe stosunki ekonomiczne – „pieniądz rządzi światem” to znane każdemu zdanie. Czy jest prawdzie? Przekonasz się o tym wybierając tę specjalność. Rywalizacja centrów gospodarczych, kryzysy gospodarcze i finansowe, prawo handlowe czy problemy społeczno-gospodarcze to tylko kilka tematów, którymi będziesz się zajmować w czasie studiów.

Czego uczy się na politologii?

Nasi studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, wiedzy prawnej i ekonomicznej. Dostrzegają jej związki z praktyką przydatną na rynku pracy. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest w naszym Instytucie jako fundament wykształcenia. W trakcie nauki dowiesz się o szeroko rozumianej nauce o polityce, marketingu politycznym, decydowaniu politycznym, ideologiach politycznych oraz komunikacji, dzięki czemu będziesz mógł indywidualnie i w grupie kształtować stan posiadanej wiedzy i umiejętności potrzebnych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy!

Metoda case study jest najczęściej wykorzystywana w pracy dydaktycznej przez wykładowców Instytutu Politologii!

Co istotne, już po ukończeniu kursów z przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a także wybieranych kursów specjalistycznych nasi absolwenci są przygotowani do pełnienia kluczowych ról społecznych i wykonywania ważnych zawodów w sektorze usług społecznych i publicznych. Pełnią ważne funkcje publiczne, pracują w administracji samorządowej i rządowej czy w organizacjach pozarządowych, a także realizują się na polu biznesowym! Są również przygotowani do prowadzenia pracy naukowej.

Program studiów Politologii uwzględnia podział na moduły. Już od II semestru studenci wybierają swoją ścieżkę w ramach jednego z trzech autorskich modułów kształcenia:

  • Regionalizm i samorząd,
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe,
  • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne.

Działalność studencka

Nasi studenci działają w Samorządzie Studenckim, Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego) dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając w organizacji konferencji naukowych. Mają też możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki. Do dyspozycji czekana nich nowoczesne Centrum Kultury Studenckiej.

Co można robić po tych studiach?

Oprócz wykształcenia stricte politologicznego absolwenci wyposażeni zostają w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach społecznych, służbie państwowej, w tym zagranicznej, a także w całym sektorze publicznym związanym z przynależnością Polski do Unii Europejskiej oraz w mediach.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym w trakcie studiów nasi absolwenci pracują w urzędach administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, urzędy gminne i starostwa powiatowe oraz w biurach poselskich) w organizacjach pozarządowych, w mediach (lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich).

Absolwenci wykazujący zainteresowania naukowe będą przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie) z zakresu nauki o polityce i administracji.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Politologii

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują do pracy zawodowej w mediach, administracji samorządowej i rządowej, w działalności w partiach politycznych - szeroko rozumianej sferze publicznej. Kształci umiejętności analizy procesów, zjawisk i faktów oraz formułowania programów politycznych, organizowania kampanii wyborczych, kształtowania wizerunku politycznego oraz organizowania zbiorowych działań politycznych. Oprócz powyższych umiejętności i kwalifikacji studia sprzyjają zdobyciu ogólnej wiedzy o świecie - rzeczywistości społecznej, polityce, kulturze i gospodarce – kształtującej zdolność uczenia się, przystosowania do nowych wyzwań, które stawia współczesny globalizujący się świat.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Politologia zatwierdzone Uchwałą nr 161/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 V 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno–Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego” z dnia 12.04.2012.

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku Politologia zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl