Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Politologia > Politologia, niestacjonarne I stopnia

Politologia, niestacjonarne I stopnia (2-KRK-PO-Z3)

I stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z politologii

Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Ukończenie studiów politologicznych nie daje żadnego formalnego statusu zawodowego. Przygotowuje natomiast do pracy zawodowej w mediach, administracji samorządowej i rządowej, w działalności w partiach politycznych - szeroko rozumianej sferze publicznej. Kształci umiejętności analizy procesów, zjawisk i faktów oraz formułowania programów politycznych, organizowania kampanii wyborczych, kształtowania wizerunku politycznego oraz organizowania zbiorowych działań politycznych.

Standardy nauczania

Student pierwszego stopnia studiów na kierunku politologia powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym standardami nauczania (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem MENiS z dnia 12 lipca 2007 r.. W trakcie studiów każdy przedmiot kończy się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. Zaliczenie ćwiczeń lub konwersatorium z danego przedmiotu jest warunkiem przystąpienia do egzaminu (jeśli ten jest przewidziany w programie studiów). Odrębnym typem zajęć jest seminarium dyplomowe. W trakcie seminarium (2 semestry), każdy student przygotowuje pracę seminaryjną, która po recenzjach uprawnia do przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy seminaryjnej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy licencjackiej; 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.
Oferta programowa i dydaktyczna na kierunku politologia stwarza możliwość zdobycia niezbędnych kwalifikacji do podjęcia pracy naukowej. Absolwent wyposażony zostaje w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w mediach, administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach społecznych, służbie państwowej, w tym zagranicznej, a także w całym sektorze publicznym związanym z przynależnością Polski do Unii Europejskiej. Wiedzę i umiejętności w tych dziedzinach absolwent zyskuje studiując jedną lub więcej, z trzech oferowanych specjalności.
W związku z tym, że Uniwersytet Opolski zlokalizowany jest w mieście i w regionie o pewnych niepowtarzalnych tradycjach i specyficznych współczesnych uwarunkowaniach, istotną częścią wykształcenia absolwenta Politologii w UO są kwestie narodowościowe i etniczne, pogranicza społeczno-kulturowego oraz stereotypów i uprzedzeń narodowościowych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl