Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Public Relations > Public Relations, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Public Relations, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (2-PRK-PUB-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: brak danych

Kierunek Public Relations przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy swoją przyszłą karierę zawodową chcieliby związać z budowaniem polityki komunikacyjnej i wizerunkowej zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Pomysł i idea przewodnia nowego kierunku stanowi odpowiedź na oczekiwania pracodawców, którzy wskazywali na potrzebę pozyskania wykwalifikowanej kadry potrafiącej w profesjonalny sposób budować relacje PR w organizacji i jej otoczeniu (m.in. poprzez relacje z mediami, wewnętrzny PR, branding, PR w nowych mediach, etc.).

Absolwent będzie doskonale przygotowany dopodjęcia pracy w mediach, agencjach reklamy i biznesie, gdzie kreatywność i twórczość jest obowiązkowym elementem codziennej egzystencji.

W ramach studiów Public Relations oferujemy trzy moduły do wyboru w zależności od własnych predyspozycji i preferencji:

  • PR w administracji,
  • PR w organizacjach pozarządowych,
  • PR w instytucjach kultury.

Czego uczy się na public relations?

Ogólnym celem kształcenia realizowanym na kierunku „Public Relations” będzie nabycie przez absolwenta wiedz, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych na współczesnym rynku pracy. Badania ekonomicznych losów absolwentów (ELA 2015) pokazują, iż studenci naszych kierunków szybko znajdują satysfakcjonujące zatrudnienie!

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą wagę do praktycznego kształcenia umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia realizowane są przez osoby posiadające branżowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe we współpracy z administracją oraz organizacjami pozarządowymi. Absolwent otrzymuje podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej nauki o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wizerunkiem, zarządzania kryzysowego oraz współpracy z mediami. Ponadto, absolwenci poszczególnych specjalności posiądą wiedzę i umiejętności odpowiadające specyfice pracy w sektorze prywatnym, jak i organach administracji, organizacjach pozarządowych czy instytucjach kultury. Już od IV semestru studenci wybierają swoją ścieżkę w ramach jednego z trzech autorskich modułów kształcenia:

  • PR w administracji,
  • PR w organizacjach pozarządowych,
  • PR w instytucjach kultury.

Działalność studencka

Nasi studenci działają w wielu organizacjach: Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego), a także w SETA TV, czyli najlepszej w Polsce telewizji studenckiej, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i pogłębiają zainteresowania.

Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając przy realizacji oraz organizując konferencje i debaty naukowe. Zapraszają również w nasze mury wybitne postaci życia politycznego, kultury, nauki i sportu.

Co można robić po tych studiach?

Interdyscyplinarność kierunku „Public Relations” pozwala absolwentowi na swobodne poruszanie po rynku pracy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w obszarze komunikacji i zarządzania wizerunkiem w sektorze prywatnym, publicznym, jak i organizacjach non-profit. Ponadto, zdobyta wiedza i umiejętności zawodowe pozwolą naszym absolwentom na podjęcie pracy w mediach, agencjach reklamy i biznesie, gdzie kreatywność i twórczość jest obowiązkowym elementem codziennej egzystencji.

Od wielu lat zapotrzebowanie runku pracy na wykwalifikowanych pracowników ww. sektorów stale rośnie. Zostań naszym studentem już dziś!

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent kierunku „Public relations” będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk społecznych, m.in. Public Relations, Europa Master, Politologia, Stosunki międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne lub na kierunkach pokrewnych.

 

 
Strona internetowa kierunku

www.politologia.uni.opole.pl

 
Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl