Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Stosunki międzynarodowe > Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia

Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia (12-PRK-SM-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Aby zadowolić zarówno optymistów, jak i pesymistów, tytułem konkluzji możemy stwierdzić, że nasza epoka stoi pod znakiem niespotykanego dotąd dynamizmu. Stoimy u progu i nieba, i piekła. Krążąc nerwowo między bramą pierwszego a przedsionkiem drugiego. Historia nie postanowiła jeszcze, co będzie nam pisane, a splot przypadkowych okoliczności wciąż może pchnąć nas na drogę w pierwszym lub drugim kierunku.

Yuval Noah Harari

Stosunki międzynarodowe to kierunek, który wychodzi naprzeciw wyzwaniom, oczekiwaniom i tendencjom współczesnego, zglobalizowanego świata. Problematyka stosunków międzynarodowych to nie tylko relacje między państwami oraz funkcjonowanie organizacji międzynarodowych. Należą do niej również takie współczesne zjawiska jak migracje międzynarodowe, intensyfikacja komunikacji międzykulturowej, funkcjonowanie korporacji transnarodowych, globalny przepływ informacji czy kształtowanie się międzynarodowego rynku pracy. Są to zjawiska o charakterze globalnym, jednak mające swoje reperkusje również na poziomie regionalnym i lokalnym, a także w indywidualnych doświadczeniach każdego z nas.

Dlatego celem kształcenia realizowanego na kierunku Stosunki międzynarodowe jest nabycie przez absolwenta wiedzyizdolnościułatwiających rozumienie i analizę złożoności współczesnego świata, przy jednoczesnym przekazaniu kompetencji praktycznych potrzebnych na współczesnym rynku pracy. Jest to kierunek dla każdego, kto ma potrzebę aktywnego włączenia się w nurt współczesnych wydarzeń politycznych, ekonomicznych i kulturowych.

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą wagę do praktycznego kształcenia umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia realizowane są przez osoby posiadające branżowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, będące efektemwspółpracy z różnymi szczeblami administracji państwa oraz organizacjami pozarządowymi. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w instytucjach unijnych, administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, choć świetnie odnajdą się również w sektorze prywatnym. Badania ekonomicznych losów absolwentów (ELA 2015) pokazują, że studenci naszych kierunków szybko znajdują satysfakcjonujące zatrudnienie!

Czego uczy się na stosunkach międzynarodowych?

Nasi studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, ekonomicznych i kulturalnych. Uczą się wykorzystywania jej w praktyce, co pozwala odnaleźć się na dynamicznym rynku pracy. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest w naszym Instytucie jako fundament wykształcenia.

W ramach studiów dostępny jest bogaty wachlarz przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a także kursy specjalistyczne. W ten sposób student realizuje studia i zachowujeautonomię w zakresie doboru przedmiotów, które wpisują się w jego indywidualne zainteresowania.

Program studiów Stosunki międzynarodowe zawiera podział na moduły. Już od II semestru studenci wybierają swoją ścieżkę w ramach jednego z trzech autorskich modułów kształcenia:

Regionalizm i samorząd,

Bezpieczeństwo międzynarodowe,

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne.

Studenci mają również możliwość odbycia dwóch semestrów studiów na zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus +. Swoje umiejętności językowe i komunikację międzykulturową mogę rozwijać na uniwersytetach w Niemczech, Francji, Finlandii, Turcji, Węgrzech,Hiszpanii, Portugalii i kilku innych krajach.

Działalność studencka

Nasi studenci działają w Samorządzie Studenckim, Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym Radio-Sygnały (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego), dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając w organizacji konferencji naukowych. Mają też możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki. Do dyspozycji czeka na nich nowoczesne Centrum Kultury Studenckiej.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej, regionalnej i lokalnej oraz w wyspecjalizowanych agendach zajmujących się współpracą międzynarodową, jak również w organizacjach pozarządowych oraz w sektorze prywatnym. Jeśli będzie posiadał odpowiednie predyspozycje może również rozpocząć pracę naukową. Kierunek Stosunki międzynarodowe odpowiada na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Stosunków międzynarodowych

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) i na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do analizy procesów, zjawisk i faktów politycznych na arenie międzynarodowej, a szczególnie mechanizmów decyzyjnych w Unii Europejskiej. Po odbyciu praktyk, przygotowany jest do pracy zawodowej w organach administracji samorządowej i rządowej, placówkach zagranicznych oraz przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową. Oprócz powyższych umiejętności i kwalifikacji studia sprzyjają zdobyciu ogólnej wiedzy o świecie - rzeczywistości społecznej, polityce, kulturze i gospodarce – kształtującej zdolność uczenia się, przystosowania do nowych wyzwań, które stawia współczesny globalizujący się świat.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Stosunki międzynarodowe zatwierdzone Uchwałą nr 161/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 V 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno–Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego” z dnia 12.04.2012.

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku Stosunki Międzynarodowe zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl