Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Stosunki międzynarodowe > Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia

Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia (2-KRK-SM-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium ze stosunków międzynarodowych

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) i na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do analizy procesów, zjawisk i faktów politycznych na arenie międzynarodowej, a szczególnie mechanizmów decyzyjnych w Unii Europejskiej. Po odbyciu praktyk, przygotowany jest do pracy zawodowej w organach administracji samorządowej i rządowej, placówkach zagranicznych oraz przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową. Oprócz powyższych umiejętności i kwalifikacji studia sprzyjają zdobyciu ogólnej wiedzy o świecie - rzeczywistości społecznej, polityce, kulturze i gospodarce – kształtującej zdolność uczenia się, przystosowania do nowych wyzwań, które stawia współczesny globalizujący się świat.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Stosunki międzynarodowe zatwierdzone Uchwałą nr 161/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 V 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno–Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego” z dnia 12.04.2012.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl