Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia > Socjologia, studia licencjackie stacjonarne

Socjologia, studia licencjackie stacjonarne (2-KRK-SO-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Czym zajmuje się socjologia?

Socjologia to dziedzina nauk społecznych, która zajmuje się tym wszystkim, co składa się na życie w społeczeństwie. Socjologowie interesują się, między innymi, poznawaniem wzorów kulturowych i prawidłowości społecznych, badaniem i wyjaśnianiem nowych zjawisk i procesów.

Praktyczne kompetencje które zdobędziesz na naszych studiach

Studia te rozwijają wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne, a także pozwalają na zdobycie praktyki zawodowej.

 Na studiach będziesz:

  • projektował i realizował badania społeczne, rynkowe, marketingowe.
  • tworzył profesjonalne narzędzia badawcze (UX – user experience, ankiety, kwestionariusze wywiadów, obserwacji i inne).
  • poznawał metody zarządzania projektami i pozyskiwania grantów o fundusze (m.in. w generatorze SOWA) – mamy bezpłatne szkolenie z certyfikatem.
  • analizował dane ilościowe i jakościowe w nowoczesnych programach komputerowych: SPSS (z możliwością certyfikacji zewnętrznej na II stopniu studiów), CAQDA – w tym ATLAS.ti.
  • uczył się współpracy i zarządzania zespołem pracowniczym
  • poznawał zasady dobrej autoprezentacji i wystąpień publicznych
  • planował własny rozwój i karierę zawodowej

Praktyki zawodowe będą realizowane po drugim roku studiów: w sektorze firm prywatnych i instytucji publicznych (samorządu i urzędów państwowych) ale także w obszarze mediów, instytucjach kultury.

Absolwenci socjologii dobrze wypadają w podsumowaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanych w ramach platformy ELA (Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych – link)

Gdzie pracują socjologowie?

Nasi absolwenci z powodzeniem odnajdują się na współczesnym rynku pracy. Mają do wyboru wiele możliwości. Pracują między innymi:

agencjach badawczych, międzynarodowych korporacjach, firmach otoczenia biznesu, działach personalnych w dużych zakładach pracy, firmach szkoleniowych.

instytucjach publicznych:  urzędach gminy, miejskich, marszałkowskich, wojewódzkich, w miejskich ośrodkach pomocy społecznej i pomocy rodzinie, kuratoriach sądowych, w urzędach pracy, obserwatoriach rynku pracy, fundacjach i stowarzyszeniach, mediach.

Prowadzą też własną działalność gospodarczą – badania rynkowe, marketingowe, projekty unijne i nie tylko…

Dlaczego warto studiować socjologię na Uniwerytecie Opolskim?

Student socjologii UO zdobywa doświadczenie zawodowe już podczas studiów (projekty badawcze i praca badawcza w terenie, znajomość programów komputerowych do analizy danych, certyfikaty);

Nasi absolwenci wykorzystują zdobyte kompetencje (m.in. znajomość programów komputerowych czy umiejętności projektowania badań) w różnych obszarach życia społecznego – dlatego są elastyczni, świadomi i swobodnie odnajdują się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Nasi studenci założyli i aktywnie działają w Kole Naukowym Socjologa realizując co roku ciekawe projekty społeczne i naukowe.

Podchodzimy indywidualnie do rozwoju każdego z naszych studentów. Zajęcia prowadzimy w małych grupach, w nowoczesnych i klasycznych formach: wykładów, warsztatów, laboratoriów, seminariów, a także e-learningu. Zaplanowaliśmy, między innymi, takie zajęcia jak.:

- Metody i techniki badań społecznych

- Technologie informacyjne

- Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

- Zarządzanie projektami

- Podstawy ilościowej analizy danych w oparciu o program komputerowy (np. SPSS)

- Psychologia społeczna

- Socjologia w działaniu.

 

Więcej informacji na temat socjologii znajdziesz na naszej stronie internetowej: SOCJOLOGIA

Znajdz nas na Facebooku: @socjologia.opole

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z socjologii

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych. Zdobyte umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, a także gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Posiada umiejętności pracy zespołowej. Umie wykonywać podstawowe analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających. Umie komunikować się z otoczeniem. Potrafi wykonywać analizy społeczne pod kątem odpowiednich adresatów, zdając sobie sprawę z ograniczeń towarzyszących transferowi wiedzy. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Socjologia zatwierdzone Uchwałą nr 161/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24.05. 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12. 04. 2012.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl