Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia > Socjologia: Badania socjologiczne w praktyce społecznej, stacjonarne 2. stopnia

Socjologia: Badania socjologiczne w praktyce społecznej, stacjonarne 2. stopnia (2-KRK-SOBSPS-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z socjologii

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

1. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej realizacji badań społecznych. Potrafi projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych oraz umie interpretować uzyskane wyniki. Absolwent potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek dyscypliny i analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). 2. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, zarówno w sektorze prywatnym (instytucje badań rynkowych, instytuce badań opinii publicznej), jak i sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i tak zwanym trzecim sektorze (organizacje pozarządowe), a przede wszystkim do pracy zawodowej w: Ośrodkach Pomocy Społecznej, organizacjach społecznych i placówkach zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych. Absolwenci socjologicznych studiów magisterskich otrzymują wykształcenie socjologiczne. Zdobyta wiedza to kanon socjologii, uzupełniony umiejętnościami praktycznymi z zakresu organizowania empirycznych badań socjologicznych. W konsekwencji absolwent nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu socjologa.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Socjologia zatwierdzone Uchwałą nr 161/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24.05. 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12. 04. 2012.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl