Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie > Zarządzanie niestacjonarne licencjat

Zarządzanie niestacjonarne licencjat (4-KRK-N-Z-L-Z3)

I stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z zarządzania

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku zarządzania posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Może wykonywać pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Posiada umiejętność prowadzenia negocjacji, przekonywania i pracy w zespole. Posiada niezbędną w zawodzie ekonomisty znajomość języków obcych. Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Standardy nauczania

Program studiów zgodny ze standardami nauczania dla wyższych studiów zawodowych na kierunku zarządzanie (rozporządzenie MENiS z dnia 12 lipca 2007r., Dz.U. z 2005r.,Nr 164, poz.1166 z późniejszymi zmianami).Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem autorskim (wykłady, konwensatoria, laboratoria). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę licencjacką w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów, obrony pracy dyplomowej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu , 1/4 oceny pracy licencjackiej, 1/4 oceny egzaminu dyplomowego. Kierunek Zarządzanie ma akredytację przyznaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną w 2010.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl