Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie > Zarządzanie stacjonarne licencjat

Zarządzanie stacjonarne licencjat (4-KRK-S-Z-L-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z zarządzania

Dalsze studia:

Możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku zarządzanie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Może wykonywać pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach , instytucjach administracji państwowej oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Posiada umiejętności prowadzenia negocjacji, przekonywania i pracy w zespole. Posiadają niezbędną w zawodzie ekonomisty znajomość języków obcych. Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie zatwierdzone Uchwałą Senatu nr 161/2008-2012 z dnia 24.05.2012 r. Program studiów określono Uchwałą nr 11/2012 Rady Wydziału Ekonomicznego z dnia 19.04.2012 r.
Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem autorskim (wykłady, konwersatoria, laboratoria). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę licencjacką w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów, obrony pracy dyplomowej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej oceny z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy licencjackiej: 1/4 oceny egzaminu dyplomowego. Kierunek Zarządzanie uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2015 roku.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl