Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie publiczne > Zarządzanie publiczne - profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Zarządzanie publiczne - profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (12-PRK-ZP-S.L.3.PP)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Kierunek Zarządzanie publiczne odpowiada na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi. Daje studentom wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pomogą im skutecznie stawić czoła wyzwaniom współczesności, przede wszystkim jeśli chodzi o znalezienie pracy w sektorze administracji, biznesie oraz w organizacjach pozarządowych (NGO). Zarządzanie sobą, grupą, instytucją czy też dostępnymi zasobami, w tym czasem, jest niezwykle ważne, co pokazują ścieżki rozwoju zawodowego naszych studentów.

Główny nacisk w programie studiów kładziemy na praktyczne kształcenie umiejętności i kompetencji społecznych. Prowadzącymi przedmioty na kierunku są – oprócz nauczycieli akademickich – także praktycy i eksperci, posiadający branżowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe we współpracy z administracją oraz organizacjami pozarządowymi. W ramach kierunku Zarządzanie publiczne uruchomiliśmy cykl kształcenia umiejętności w trzech obszarach

  • rozwoju umiejętności interpersonalnych i społecznych;
  • rozwoju umiejętności komputerowych;
  • rozwoju umiejętności zawodowych.

Czego uczy się na zarządzaniu publicznym?

Każdy nasz absolwent otrzymuje podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianego zarządzania publicznego, umożliwiającego kierowanie sobą, grupą i zespołem. W ramach studiów każdy student zrealizuje program praktyk zawodowych, który trwa aż 6 semestrów (cały okres studiów!). Zarządzanie publiczne posiada najbogatszy program praktyk zawodowych spośród kierunków realizowanych na Uniwersytecie Opolskim!

Studenci mają możliwość poznania m.in. podstaw nowoczesnego projektowania (praca projektowa). Zdobytą wiedzę teoretyczną uczą się stosować w praktyce poprzez identyfikację problemu, przygotowanie projektu, jego realizację i rozliczenie. Posiądą także umiejętności z zakresu kompetencji miękkich oraz specjalistycznych kompetencji w obsłudze projektów cyfrowych. Dowiedzą się jak zarządzać wizerunkiem oraz karierą, a także jak zarządzać w sytuacjach kryzysowych oraz w międzynarodowym środowisku.

Absolwenci kierunku Zarządzanie publiczne zdobędą kompetencje językowe z języka obcego na poziomie B2 oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji publicznej. Ponadto uzyskają umiejętności z zakresu technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania otoczenia wirtualnego do przygotowania i realizacji projektu zawodowego.

Program studiów został tak opracowany, by absolwent Zarządzania publicznego był jak najlepiej przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej, regionalnej i lokalnej, przedsiębiorstwach prywatnych oraz w NGO’sach.

 

Działalność studencka

Studenci kierunku Zarządzania publicznegołączą studia z działalnością zawodową. Pracują w trakcie studiów w urzędach, prywatnym biznesie lub organizacjach pozarządowych. Niektórzy studenci realizują pomysły w formie rozwijania własnej działalności gospodarczej. Rozwijają swoje pasje i zainteresowania na różnych polach: wolontariatu, działalności z zakresu CSR oraz działań naukowych (koła naukowe, media studenckie).

Stwarzamy możliwości rozwoju każdemu, a pomysły i idee wyrażane przez studentów są dla nas ważnym wyznacznikiem bieżących działań. Dzięki współpracy ze Studencką Radą Wydziału realizowane są projekty mające na celu jeszcze wyższy poziom zaangażowania studentów w proces własnego i instytucjonalnego rozwoju!

Co można robić po tych studiach?

Będziecie mogli stworzyć własne miejsce pracy, gdyż nabędziecie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, dzięki którym będziecie w stanie przezwyciężyć początkowe trudności, a także zaprojektować proces wdrożenia na rynek produktów i usług. Będziecie również w stanie odpowiednio zaprojektować swoją karierę zawodową, by stać się cenionym na rynku pracy pracownikiem. Będziecie w stanie zarządzać sobą, działaniami i procesami, w ujęciu indywidualnym oraz grupowym, dzięki czemu będziecie mieli ułatwiony start w sytuacji, gdy chcecie pracować w:

  • administracji;
  • służbach;
  •  biznesie – zarówno tym małym i średnim, jak też korporacyjnym;
  • mediach;
  • organizacjach pozarządowych.

Nie wiecie, co chcecie robić po studiach? Dzięki programowi praktyk, realizowanych przy współpracy z partnerami z wszystkich sektorów będziecie mieli możliwość „spróbowania” pracy i przekonania się, gdzie na pewno nie chcecie pracować, a w których miejscach chętnie byście zostali na stałe. Stworzymy Wam możliwość podjęcia takiego wyzwania!

Absolwent kierunku Zarządzanie publicznebędzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na różnych kierunkach, m.in. Politologia, Europa Master, Stosunki międzynarodowe, Public Relations, gdzie będzie miał możliwość poszerzenia uzyskanych kompetencji zawodowych i wzbogacenie ich o wiedzę z kolejnego obszaru.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Zarządzania Publicznego

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie publiczne Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017. Program studiów określono Uchwałą nr 122b/2017 Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16.03.2017.

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku Zarządzanie Publiczne zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl