Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Sport i rozrywka

Obiekty sportowe

Informacje o obiektach sportowych na terenie Uniwersytetu Opolskiego i miasta Opola można znaleźć na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.  Od dnia  13.09.2011 r. funkcjonuje dodatkowy nowy kompleks sportowy na terenie Kampusu UO (teren między ulicami: Oleską, O.Czaplaka i Grunwaldzką, przy akademikach) powstały w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012". Niniejsza inicjatywa powstała dzięki staraniom władz miasta Opola oraz władz Uniwersytetu Opolskiego.

Rozrywka

Imprezy studenckie

    Największym świętem dla studentów jest organizowana corocznie w maju przez opolskie uczelnie wyższe Studencka Wiosna Kulturalna, czyli znane wszystkim Piastonalia. To jedyny czas, kiedy studenci rządzą Uniwersytetem, a podczas kolorowej Żakinady prezydent przekazuje im klucze do miasta. Jej największą atrakcją są trwające cztery dni koncerty, na których nigdy nie brakuje gwiazd - co ważne dla studentów – wejście zawsze jest za darmo. Nie tylko miłośnicy muzyki na żywo znajdą coś dla siebie, organizowane są wówczas również warsztaty tańca, warsztaty bębniarskie czy kabaretowe a dla sportowców – maraton aerobiku, mecze piłkarskie pomiędzy reprezentantami poszczególnych lat i kierunków oraz zawody kajakowe. Ponadto w ramach Piastonaliów odbywa się Spotkanie Kultur – impreza na którą składają się warsztaty i koncerty mające przybliżyć obcą kulturę.
   
    Na stałe w kalendarz imprez studenckich wpisały się również Kulturalia. Jest to tygodniowy cykl kilkudziesięciu warsztatów, wernisaży, projekcji filmowych, spektakli teatralnych i koncertów, podczas których studenci prezentują swoją własną, żywą kulturę. Dni Kultury Studenckiej, bo tak brzmi pełna nazwa tej imprezy, są organizowane co roku w grudniu i mają na celu ożywienie kultury młodych ludzi, dając im możliwość do podzielenia się własną pasją oraz zaszczepienia jej wśród innych. Kulturalia są spotkaniami z teatrem, muzyką, filmem, kabaretem i literaturą organizowanymi przez studentów i dla studentów.
   
    W marcu każdy student posiadający talent wokalny na pewno zechce wystąpić na Zimowej Giełdzie Piosenki i zaprezentować swoje umiejętności profesjonalnemu jury oraz widowni. Tutaj żaden talent się nie zmarnuje a laureat tego konkursu bierze udział w Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Dla widzów dodatkową atrakcją jest zawsze występ gwiazdy wieczoru. Konkurs ma na celu promocję młodych artystów oraz nowych form muzycznych.
   
    Specjalnie dla studentów pierwszego roku przygotowuje się Otrzęsiny – doroczna impreza mająca przywitać Pierwszaków w murach Uniwersytetu. Podczas części oficjalnej odbywają się występy kabaretowe oraz konkursy, natomiast na część mniej oficjalną wszyscy przenoszą się do klubu studenckiego.
   
    Jednak imprezy to nie tylko coroczne oficjalne wydarzenia. Dla tych, którzy chcą bawić się częściej Samorząd Studencki organizuje co tydzień imprezy pod hasłem „Kocioł Party – Reinkarnacja” w Cina Club, który w tym roku jest oficjalnym klubem studenckim Uniwersytetu Opolskiego. Podczas tych imprez odbywają się promocje, konkursy, a przede wszystkim zabawa przy dobrej muzyce w doborowym towarzystwie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że poza ogólnouczelnianymi imprezami klubowymi, poszczególne kierunki organizują własne - raz lub dwa razy do roku. Można by długo wymieniać ich nazwy, lecz Bal Chemika, Bal Socjologa, czy Bal Filologa i Biznesu łączy jedno – misja integracji studentów poszczególnych lat studiów, nierzadko wraz z wykładowcami.
   
    Oprócz wymienionych cyklicznych imprez, na studentów czeka mnóstwo innych propozycji kulturalnych i rozrywkowych organizowanych, bądź to przez Samorząd czy poszczególne instytuty, bądź wreszcie przez samych studentów. Dla przykładu można wymienić Studencki Tydzień z Prawami Człowieka, czy Dni Kultury Niemieckiej, na które składa się cykl spotkań, projekcji filmowych oraz wykładów. Natrafić można na wystawy prac studentów Instytutu Sztuki jak i ciekawe warsztaty w ramach Dnia Fotografii. Aby niczego nie przegapić, warto czytać regularnie aktualności na stronie internetowej Uniwersytetu lub stronie Samorządu Studenckiego.

Stowarzyszenia studenckie

Organizacje studenckie na UO

Samorząd Studencki - ta organizacja jest jedynym reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu. Jej zadaniem jest ochrona interesów studentów we wszystkich sprawach związanych z kształceniem i kwestiami socjalno - bytowymi. Samorząd decyduje m. in. o rozdziale środków przyznanych przez władze uczelni na cele studenckie. Ponadto wspomaga aktywność studencką, a więc akademicki ruch naukowy, turystyczny i sportowy. Biuro Samorządu Studenckiego UO mieści się w Domu Studenckim "Kmicic". Tel. (+4877) 454 58 41 wew. 2352. Dyżury: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.00, dodatkowo we wtorki od 10-17.

Na Uniwersytecie działają następujące organizacje i zespoły: Akademicki Chór "Dramma per musica", Klub Turystyki Kolarskiej "Konus", "Radio - Sygnały", Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Akademickie Centrum Karier, Akademicki Związek Sportowy, Akademicki Klub Górski "Piast", Akademickie Centrum Ekologiczne "SOZOLOG", Studencka Klinika Prawa, Opolska Liga Piłki Koszykowej, Związek Młodzieży Wiejskiej, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie, Harcerski Akademicki Krąg Instruktorski "HAKI", AIESEC, Zrzeszenie Studentów Polskich, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Polskich oraz koła naukowe wszystkich niemal dyscyplin. Wszelkie informacje na temat działalności tych organizacji oraz dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Opolskiego: www.uni.opole.pl